Veidai
spausdinti
Dar vienas žvilgsnis į lietuvius grafikus

Ričardas JAKUTIS

Paulius Augius-Augustinavičius, Vytautas O. Virkau, Pranas Gailius, Vytautas Kazimieras Jonynas, Vytautas Kasiulis, Vytautas Kalinauskas, Algimantas Švažas – grafikai, kurių kūrinius regime apsilankę "Laiptų galerijoje" veikiančioje parodoje "Nežinoma, tik atpažįstama grafika naujai", skirtoje Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

Lietuvių grafikos klasika traukia ir jaunimą, ir, aišku, garbaus amžiaus dailės gerbėjus.

Žinia, "Laiptų galerija" turi neįkainojamą turtą – egzilio dailės palikimą, kuris jau rodytas Šiauliuose, Vilniuje, Latvijos Parlamente ir kitur. Kadangi ši kolekcija didžiulė, visi kūriniai dar nerodyti, šiai parodai Šiauliuose parinkti meno mėgėjams nematyti grafikos lakštai.

Šiaulietiška kolekcija sudaryta iš Veimare (Vokietija) gyvenusio menotyrininko dr. P. Reklaičio (1922-1999) sukaupto rinkinio. Jis, kaip ir daugelis jo kolegų kultūros ir meno atstovų, kaip politinis pabėgėlis emigravo iš Lietuvos. Tokios pat lemties profesionalūs dailininkai, išsiblaškę po įvairius Europos miestus, siuntė jam į Vokietiją savo kūrinius, pamažu dėdami pagrindus gausaus lituanistinio rinkinio atsiradimui.

Tiesa, "Laiptų" parodoje regime ir du tik Lietuvoje gyvenusius grafikus – Vytautą Kalinauską ir Algimantą Švažą. Jų darbai - irgi iš P. Reklaičio rinkinio, nes ir Lietuvoje gyvenę menininkai siuntė savo darbus į Vokietiją. Taigi iškeliavę į užsienį mūsų dailininkų kūriniai vėl grįžo gimtinėn.

Profesorius menotyrininkas Vytenis Rimkus yra iškėlęs provokacinį klausimą, kam priklauso JAV sukurta lietuvių meninė kūryba – tai Amerikos ar Lietuvos kultūros reiškinys? Kas atsakys? Nors gal geriausi klausimai ir yra neatsakytieji?

Šiauliečiai gal net nelabai ir žino dailininko Vytauto O. Virkau. Jis 1930 m. gimė Šiauliuose, meno mokėsi Miunchene. Baigęs Čikagos Meno institutą, įgijo meno magistro laipsnį. Dabar dėsto meno disciplinas George Williams kolegijoje ir YMCA centre. Be to, V. O. Virkau daug dirba grafikos srityje: piešia knygoms viršelius, kuria scenos dekoracijas Lietuvių operai Čikagoje ir kitiems teatrams.

Vienas įspūdingiausių Vytauto O. Virkau kūrinių – iliustracijos Oskaro Milašiaus "Migeliui Manjarai".

Algimanto JAKUBAUSKO nuotr.

Paroda dar kartą patvirtina, jog lietuvių grafika profesionali, galinti reprezentuoti mūsų meną bet kur pasaulyje. Švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, populiaru prisiminti svarbiausius tų šimtmečių mūsų krašto įvykius, garsiausius žmones, reiškinius. Kas gali nuginčyti, kad lietuvių menininkų grafikos kūriniai nėra vienas iškiliausių mūsų krašto reiškinių?

O dėl profesoriaus Vytenio Rimkaus klausimo, tai, manau, geriausiai į jį atsako Oskaras Milašius, save aiškiai įvardijęs kaip lietuvių poetą, nors rašė prancūziškai. Mums ir pasauliui jis yra prancūzų ir lietuvių poetas, arba prancūziškai rašęs lietuvių poetas. Česlovas Milošas save vadino lenkų poetu iš Lietuvos, ir nėra pagrindo jį vadinti kaip nors kitaip.


atgal
© 2005-2008 ŠIAULIAI plius